воскресенье, 15 ноября 2015 г.

Перший тиждень курсів ІКТ


Про курси ІКТ

«Якісна освіта – це та освіта, яка найефективніше готує людину до життя і діяльності в сучасних умовах, яка найбільшою мірою слугує розвиткові особистості, розвитку кожної людини»
В.Г. Кремень

Сучасна глобальна мережа Інтернет – це не лише сукупність комп’ютерних машин, об’єднаних між собою, а і велика кількість людей, об’єднаних між собою спільною роботою, обміном інформацією та дружбою. На сьогоднішній день створено багато спеціальних послуг (сервісів), за допомогою яких людство може обмінюватися своїми думками, пропозиціями, ідеями, творчими здібностями та корисною інформацією. Такі сервіси називають соціальними сервісами або Web 2.0. Сервіси Web 2.0 дозволяють працювати як індивідуально, так і в групі. З їх допомогою можна організувати такі види колективної діяльності як спільний пошук інформації, створення і спільне використання медіа-ресурсів (фотографій, відео, аудіозаписів), спільне редагування і використання в мережі текстових документів, електронних таблиць, презентацій, карт, схем і інших матеріалів.
Сервіси Web 2.0 - це сучасний засіб навчання, який дає вчителю необмежені можливості для творчості, підвищує мотивацію дітей до навчання, роблячи навчальний процес інтерактивним, економить час на уроці, сприяє більш глибокому зануренню в матеріал, сприяють зростанню успішності учнів, забезпечують інтеграцію навчання, дає можливість одночасно використовувати відео-, аудіо-, мультимедіа-та графічні матеріали.
Робота в сервісах цікава і вчителю, і учням. Єдиною умовою є наявність доступу до мережі Інтернет.
Нові соціальні сервіси можна застосовувати на всіх етапах уроку. Все залежить від цілей і фантазії викладача.